Diller

Üst Menu

User menu

Akademik Personel

 

Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Ünvanı, Adı Soyadı  İletişim Bilgileri                      Araştırma Alanları
Prof. Dr. Yüksel ARSLANTAŞ E-posta : yarslantas@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/ 3672 
Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ’da Anadolu
Arş. Gör. Murat KATAR E-posta : muratkatar@firat.edu.tr
Tel :424-2370000/3645                         
Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ’da Anadolu

 

 

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Ünvanı, Adı Soyadı İletişim Bilgileri Araştıırma Alanları
Prof. Dr. Muhammet Beşir AŞAN                        E-posta : mbasan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/ 3808

Genel Türk Tarihi, Orta Asya, Türkiye Tarihi

Prof. Dr. Füsun KARA E-posta : fusunkara2004@yahoo.com
Tel :424-2370000/3619
Genel Türk Tarihi, Çağdaş Türk Dünyası Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Sezgin GÜÇLÜAY E-posta : sgucluay@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/3828
Genel Türk Tarihi, Ortadoğu Ticareti
Arş. Gör. Dr. Murat ÖZTÜRK E-posta : muratozturk@firat.edu.tr, murat123tr@yahoo.com
Tel : 424-2370000/3645
İslam Öncesi Türk Tarihi, İslam Öncesi Ekonomik Hayat
Arş. Gör. Filiz TEKER E-posta : filizteker@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/3836
Genel Türk Tarihi, İran Tarihi

 

 

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Ünvanı, Adı Soyadı İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
Prof. Dr. Aydın ÇELİK E-posta : acelik1@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/ 3837
Ortaçağ Tarihi, Mısır Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Taner YILDIRIM E-posta : taneryildirim@firat.edu.tr 
Tel :424-2370000
Ortaçağ Tarihi

 

 

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Ünvanı, Adı Soyadı İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
Prof. Dr. Orhan KILIÇ                  

E-posta : okilic@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/ 3691                                                

Yeniçağ Osmanlı Tarihi (Siyasi, Sosyal, İktisadi ve İdari) 
Prof. Dr. Enver ÇAKAR E-posta : ecakar@firat.edu.tr
Tel :424-2370000/3839
Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Hâkimiyetinde Ortadoğu Şehirleri, Suriye Türkmenleri
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül HÜSEYNİKLİOĞLU E-posta : ecakar@firat.edu.tr
Tel :424-2370000/3839
Yeniçağ Osmanlı Tarihi
Arş. Gör. Dr. Filiz YILDIRIM E-posta : fyildirim@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/3768
Yeniçağ Osmanlı Tarihi
Arş. Gör. Yavuz KISA E-posta :ykisa@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/3620
Yeniçağ Osmanlı Tarihi
 
 

 

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Ünvanı, Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK                                                    

E-posta : mozturk@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000/ 3651                                                       

Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Osmanlı İktisat Tarihi, Tarih Felsefesi
Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK

E-posta : iycelik@firat.edu.tr

Tel :424-2370000/3673

Yakınçağ Osmanlı Tarihi (Siyasi, Sosyal, İktasadi ve İdari Tarih), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Prof. Dr. Ahmet AKSIN E-posta : aaksin@firat.edu.tr
Tel :424-2370000/3542
19. Yüzyıl Osmanlı Sosyal-İktisat ve Teşkilat Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Rifat ÖZDEMİR Tel :424-2370000 Yakınçağ Osmanlı Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Özcan TATAR

E-posta: otatar@firat.edu.tr

Tel: 424-2370000

Osmanlı Sosyal Tarihi, Osmanlı Hukuk Tarihi, Şer'iyye Sicilleri

Arş. Gör. Dr. Meryem GÜNAYDIN

E-posta: mgunaydin@firat.edu.tr

Tel: 424-2370000/3836

Yakınçağ Osmanlı Tarihi
Arş. Gör. Arzu ŞAHİN E-posta : arzusahin@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/3768
Yakınçağ Osmanlı Tarihi
Arş. Gör Fatih ÖZÇELİK E-posta : fozcelik@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000
Yakınçağ Osmanlı Tarihi
 
 
 
 

Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı

Ünvanı, Adı Soyadı İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
Prof. Dr. Erdal AÇIKSES E-posta : eacikses@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY E-posta : rdoganay@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR E-posta : oumar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Suriye ve Ortadoğu
Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK E-posta : mcevik@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Yavuz HAYKIR E-posta : yhaykir@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Turgay MURAT E-posta : turgaymurat@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Arş. Gör. Ahmet ÇELİK E-posta : ahmetcelik2@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Arş. Gör. Nihal ESEN E-posta : nsafak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/3836
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Okt. Erdem DUMAN E-posta : erdemduman@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Okt. Enver GÜRGÖZELER E-posta : egurgozeler@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Okt. Ömer TOPALOĞLU E-posta : topaloglu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Okt. Handan HAYKIR E-posta : handanhaykir@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

Türkçe