Diller

Üst Menu

User menu

Osmanlı'dan Günümüze Kadın Paneli

Osmanlı'dan Günümüze Kadın Paneli

Tarih Öğrenci Topluluğu bünyesinde, Tarih Bölümü öğrencileri tarafından 1 Kasım 2018 tarihinde, Bahaeddin Ögel Konferans Salonu'nda "Osmanlı'dan Günümüze Kadın" konulu panel düzenlenmiştir.

Açılış Konuşması Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet AKSIN tarafından yapılan panelde, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül HÜSEYNİKLİOĞLU'nun moderatörlüğünde panelistler; Hacer YILMAZ, Meltem ERCAN, Ayzen Ömür KİNTER ve Edanur GÜLTEKİN konuşmalarını yapmışlardır.

Osmanlıdan günümüze kadın ve kadın sorunları ile kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri ve önemi üzerinde durulmuştur.